Welkom op de website van Openluchtschool De Recon

Openluchtschool de Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR). De school bestaat uit drie afdelingen: een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO), Openluchtschool de Recon SO, en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), welke is onderverdeeld in een vmbo (Openluchtschool de Recon College en praktijkstroom (Openluchtschool de Recon Pro).

Van De Recon en Openluchtschool Rotterdam naar Openluchtschool de Recon

De Recon (voorheen Reconvalescentenschool) werd opgericht in 1955 door de artsen van het toenmalig Zuiderziekenhuis. De Openluchtschool Rotterdam is opgericht in 1929. In die tijd werd er namelijk les gegeven in de open lucht. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn beide collega-scholen samen gegaan onder 1 naam: Openluchtschool de Recon. De fusie van beide scholen komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de afgelopen jaren hebben landelijk geregeld fusies plaatsgevonden tussen scholen voor langdurig zieken, de zogenoemde cluster 3 lzk scholen. Een aantal jaren geleden telde Nederland nog 15 soortgelijke scholen, nu zijn dit er nog maar 6. Beide scholen hebben een uniek karakter en onze doelgroep vraagt om specifieke expertise, zowel in de klas als bij de altijd aanwezige verpleegkundigen. De samenbundeling van krachten, kennis en expertise biedt zekerheid om onze leerlingen ook op langere termijn het best mogelijk onderwijs te kunnen blijven bieden en de bestaanszekerheid van onderwijs aan onze bijzondere doelgroep te optimaliseren.
 Ga naar ReconSO

Ga naar ReconCollege

Ga naar ReconPro

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia