Visie

Openluchtschool de Recon is een school voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een langdurige of chronische, somatische, neurologische of psychosomatische aandoening en stelt zich ten doel deze leerlingen zo maximaal mogelijk onderwijs te bieden. We doen dit mede vanuit het besef dat we in een maatschappij leven waar leerprestaties en diploma’s belangrijk zijn. Daarnaast trachten wij, gezien de aard van de problematiek van onze leerlingen, op hoog niveau (para-)medische begeleiding te verzorgen.

Sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid en algemene ontwikkeling

Vanzelfsprekend vinden wij (naast de bovenstaande doelstelling) sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid en algemene ontwikkeling enorm belangrijk. Zeker vanuit het besef dat onze kinderen voordat ze op school komen al veel hebben meegemaakt en vaak een achterstand in welzijn hebben opgelopen.

Ambitie

Onze ambitie is deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan de maatschappij op de voor hen hoogst haalbare en meest zelfstandige wijze. We richten ons daarbij vooral op wat positief is in hun ontwikkeling:

 

Ik kijk naar wat ik wél kan
Ik heb leren nadenken
Ik kan bewegen

KUNNEN

Ik kan meer dan ik dacht
Ik kan dingen zelfstandig


Ik heb plezier gehad
Ik ben trots op wat ik kan

 

 

HOUDING

Ik heb vrienden gemaakt
Ik ben de moeite waard


Ik kan zijn wie ik ben
Ik kan meer dan ik zelf denk
Ik ben begrepen

 

 

ZELFVERTROUWEN

 


De missie van 2008
Kortom: onderwijs op maat, op zoek naar het hoogst haalbare.

 

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia