Sectorplan SO/VSO

In de bijlagen ziet u een nieuwsbrief en een overzicht van beantwoorde vragen, ook wel FAQ genoemd, in het kader van het Sectorplan SO/VSO.  

Hierin leest u informatie over passend onderwijs, vooral de wijze waarop het so/vso van Stichting Boor bezig is stappen te zetten naar het best denkbare openbaar (speciaal) onderwijs. Deze informatie is interessant voor medewerkers, ouders, mr’s en gmr’s van onze scholen.

We zijn in de sector so/vso bezig met de implementatie van de wet op het passend onderwijs. Deze wet zal afhankelijk van het onderdeel meer of minder gevolgen hebben op de volgende zaken:
a) het ‘wat’ van ons onderwijs, we bedoelen hiermee de indeling (uitstroomprofielen arbeid, dagbesteding en vervolg) en inrichting (doelgroepenbeleid),
b) het ‘hoe’, hiermee bedoelen we de werkwijze en de mindset van medewerkers op onze scholen. (cultuur)
c) de directie op de scholen. (persoonlijke effectiviteit , directiestructuur)

tot slot,
in de nieuwsbrief en ook de FAQ leest u de laatste up dates en de stand van zaken over de onderwerpen die hierboven staan beschreven. Ik wens u veel leesplezier toe indien u vragen heeft kunt u deze gerust mailen naar passendonderwijs@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam en de school. Eens per maand beantwoord ik alle vragen en worden deze in de volgende FAQ opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Orselien Kammeron
Bovenschoolsdirecteur SO/VSO stichting Boor

Nieuwsbrief Sectorplan SOVSO 2e kwartaal 2019 Stichting Boorbestandstype: pdf | bestandsformaat: 481 kB
Nieuwsbrief Sectorplan SOVSO november 2018 Stichting Boorbestandstype: pdf | bestandsformaat: 622 kB
Nieuwsbrief Sectorplan SOVSO januari 2018 Stichting Boorbestandstype: pdf | bestandsformaat: 291 kB
FAQ Sectorplanbestandstype: pdf | bestandsformaat: 518 kB

Gmr-so/vso

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal Onderwijs (gmr-so/vso) bestaat uit acht ouders en acht personeelsleden uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. De gmr-so/vso vertegenwoordigt acht scholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meebeslissen, meedenken en vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidsvormend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van BOOR. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.

Nieuwsbrief GMR SOVSO april 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 151 kB
NIeuwsbrief GMR SOVSO 1e kwartaal 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 368 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO januari 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 246 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO november 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 144 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO mei 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 514 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO april 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 609 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO maart 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 538 kB
Nieuwsbrief GMR SOVSO december 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 533 kB
nieuwsbrief GMR SOVSO november 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 511 kB

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia