Doel medezeggenschapsraad

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen kan worden. Daarom is iedere school verplicht een MR samen te stellen uit gekozen ouders en personeelsleden. Zo ook OLSdeRecon.

Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Voorzitter Karin Veerling   teamlid SO/VSO  
Vice voorzitter Wilco ter Stal ouder SO
Secretaris Dick Koene teamlid VSO
Penningmeester Linda Loeve teamlid PRO
Penningmeester Werner Schuchner ouder PRO
Lid Bellona Krootjes teamlid SO
Lid Deborah Erkemeij ouder SO
Lid Angelique Dekelver ouder College


Vergaderdata:

10 september 2018
9 oktober 2018
26 november 2018
18 februari 2019
25 maart 2019
13 mei 2019
1 juli 2019
 

Notulen:

De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en verschijnen ter inzage op deze site.

MR Notulen 13 mei 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 109 kB
MR Notulen 25 maart 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 120 kB
MR Notulen 18 februari 2019bestandstype: pdf | bestandsformaat: 6 kB
MR Notulen 26 november 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 358 kB
Notulen MR 9 oktober 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 270 kB
Notulen MR 10 september 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 343 kB
Notulen MR 18 juni 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 521 kB
Notulen MR 23 april 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 438 kB
Notulen MR 12 maart 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 474 kB
Notulen MR 15 januari 2018bestandstype: pdf | bestandsformaat: 370 kB
Notulen MR 6 november 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 427 kB
Notulen MR 25 september 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 337 kB
Notulen MR 22 augustus 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 132 kB
Notulen MR 15 juni 2017bestandstype: pdf | bestandsformaat: 458 kB

Ouderbijdrage:

De vrijwillige ouderbijdrage per leerling is dit jaar wederom vastgesteld op het bedrag van 40 euro. U ontvangt per schooljaar een brief met daarin gegevens hoe dit bedrag te voldoen.

Van de ouderbijdrage worden niet alleen schoolreizen, kamp en excursies bekostigd, maar ook zaken die het leren net iets aantrekkelijker en inzichtelijker maken. Denk aan bezoeken aan stages en de werkvloer.

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia