Partners

De school kent een Vriendenstichting met een ANBI status. Door de zorg die de leerlingen behoeven worden er veel extra kosten gemaakt bijv. voor verpleegkundige begeleiding en aangepast vervoer. De Vriendenstichting werft middelen bij fondsen, bedrijven en particulieren om de extra’s voor de leerlingen te realiseren. Door deze steun kunnen we projecten mogelijk maken voor de leerlingen en ze laten ervaren dat de wereld groter is dan hun ziekte!
In 2017 en 2018 willen we twee grote projecten realiseren: een nieuw ingericht schoolplein op de SO afdeling in Rotterdam Schiebroek waar behalve een prachtig Cruyff Court wordt aangelegd dankzij de Johan Cruyff Foundation ook fijne speelplekken komen en er zelfs een eigen schooltuin wordt aangelegd. De VSO afdeling in Rotterdam Zuid wil heel graag een eigen busje hebben waarmee leerlingen vervoerd kunnen worden naar stageplekken en hun wereld.

Helpt u mee om deze projecten te realiseren?
U kunt de Stichting Steun aan het Langdurige Zieke Kind steunen door een donatie op bankrekening nummer NL08 INGB 0000092317 ten name van Stichting Steun aan het Langdurig Zieke Kind Rotterdam.


Dankzij de steun van deze bijzondere organisaties, bedrijven en mensen is en wordt ontzettend veel mogelijk gemaakt! Dank jullie wel!

Stichting Rotterdamse Bond Voor Lichamelijke Opvoeding
     

ANBI verklaring:
Stichting BOOR, en daarmee ook OLS de Recon, staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-Instelling. Dit houdt in dat er fiscale voordelen kunnen zijn op het gebied van belastingaftrek van een te doneren bedrag.
Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden om mogelijk fiscaal aantrekkelijk te schenken aan Openluchtschool de Recon.


email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
*:
*:
:

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia