Sectorplan SO/VSO

In de bijlagen ziet u een nieuwsbrief en een overzicht van beantwoorde vragen, ook wel FAQ genoemd, in het kader van het Sectorplan SO/VSO.  

Hierin leest u informatie over passend onderwijs, vooral de wijze waarop het so/vso van Stichting Boor bezig is stappen te zetten naar het best denkbare openbaar (speciaal) onderwijs. Deze informatie is interessant voor medewerkers, ouders, mr’s en gmr’s van onze scholen.

We zijn in de sector so/vso bezig met de implementatie van de wet op het passend onderwijs. Deze wet zal afhankelijk van het onderdeel meer of minder gevolgen hebben op de volgende zaken:
a) het ‘wat’ van ons onderwijs, we bedoelen hiermee de indeling (uitstroomprofielen arbeid, dagbesteding en vervolg) en inrichting (doelgroepenbeleid),
b) het ‘hoe’, hiermee bedoelen we de werkwijze en de mindset van medewerkers op onze scholen. (cultuur)
c) de directie op de scholen. (persoonlijke effectiviteit , directiestructuur)

tot slot,
in de nieuwsbrief en ook de FAQ leest u de laatste up dates en de stand van zaken over de onderwerpen die hierboven staan beschreven. Ik wens u veel leesplezier toe indien u vragen heeft kunt u deze gerust mailen naar passendonderwijs@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam en de school. Eens per maand beantwoord ik alle vragen en worden deze in de volgende FAQ opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Orselien Kammeron
Bovenschoolsdirecteur SO/VSO stichting Boor
  

Nieuwsbrief Sectorplan SOVSO maart 2018 Stichting Boorbestandstype: pdf | bestandsformaat: 174 kB
Nieuwsbrief Sectorplan SOVSO januari 2018 Stichting Boorbestandstype: pdf | bestandsformaat: 291 kB
FAQ Sectorplanbestandstype: pdf | bestandsformaat: 518 kB

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia