RoM

Schoolverzuim

Sommige leerlingen kunnen niet vijf dagen op school zijn. Niet omdat ze geen zin hebben, maar omdat zij dit door een lichamelijke beperking niet aankunnen. De lange dagen, de vele leswisselingen en het constant in beweging moeten zijn vormen voor hen een belemmering.
De leerling komt steeds vaker niet naar school, er onstaat veel verzuim. Verzuim door een lichamelijke beperking is over het algemeen een geleidelijk proces. De routine van de schoolgang raakt uit beeld en de sociale contacten op school verwateren, waardoor het steeds moeilijker wordt om weer naar school te gaan.

Wat doet RoM?

Openluchtschool De Recon bewaakt samen met Leerplicht consequent het verzuim van alle leerlingen, onder het motto 'vroegtijdig signaleren betekent eerder reageren waarna sneller succes.'
RoM ondersteunt, vanuit de expertise van Openluchtschool De Recon, juist de "thuiszittende" leerlingen. Zowel de leerlingen die dreigen uit te vallen, als de leerlingen die inmiddels thuis zitten. RoM speelt in op de speciale onderwijsbehoeften van deze leerlingen door de volgende speerpunten te hanteren:

  • Een persoonlijke coach
  • Huisbezoeken
  • Een individueel onderwijsprogramma
  • Digitale onderwijsondersteuning
  • Therapeutische begeleiding voor leerling en gezin
  • Inzet van schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog
  • Intensieve ketensamenwerking met instanties als Leerplicht, Rijndam, Yulius & Lucertis
  • Flexibel schoolbezoek
  • Mogelijkheid tot rusten op school


Doel

Het belangrijkste uitgangspunt blijft om de leerling weer op school en in een onderwijs-ritme te krijgen. Openluchtschool De Recon vindt dat van groot belang omdat het diploma geen einddoel is, maar een middel op weg naar een plek in de maatschappij. Openluchtschool De Recon wil alle leerlingen handvatten meegeven, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en een plek kunnen verwerven in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij. De schoolgang is daar een essentieel onderdeel van, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

Op school doet de leerling al snel succeservaringen op en gaat positiever tegen de schoolgang aan kijken en krijgt vaak meer energie. Naast het oppakken van de schoolgang en het wegwerken van eventuele leerachterstanden wordt verwacht dat de leerling en het gezin therapeutische begeleiding aannemen.

Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van zelfkennis en doorzettingsvermogen. Stap voor stap leert de leerling weer functioneren in de klas, waardoor terugstromen naar regulier onderwijs, het behalen van een diploma, uitstromen naar werk of vervolgonderwijs weer een mogelijkheid wordt.

Ziektebeelden die passen bij een hoog verzuim

Een hoog schoolverzuim komt veel voor bij jongeren met onder andere het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), darmklachten of ziekte van Lyme. Vaak zitten deze leerlingen lange periodes thuis, waardoor zij een grote achterstand oplopen, maar ook op sociaal emotioneel gebied een terugslag krijgen. Er is kans dat de leerling in een sociaal isolement komt te zitten. Vaak verandert het slaappatroon van deze leerlingen ook dusdanig, dat zij overdag te moe zijn om activiteiten te ondernemen. Dit bij elkaar zorgt voor een nog hoger verzuimpercentage.

Openluchtschool De Recon

Openluchtschool De Recon is een school voor langdurig zieke kinderen met een SO (ReconSchool), VSO-Praktijk (ReconPro) en VMBO-afdeling (ReconCollege). Binnen onze school hebben wij expertise opgebouwd op het gebied van leerlingen, die vanwege lichamelijke klachten geheel of gedeeltelijk thuis zijn komen te zitten, waarbij psychische-, of systeemproblematiek op de voorgrond staat.

Advies

Leerlingen in het regulier onderwijs kunnen ook thuis komen te zitten door de eerder beschreven problematiek. Recon op Maat heeft hier al 60 jaar expertise mee en deelt deze kennis graag. Neem voor advies of informatie contact op via RoM@olsderecon.nl
 

Kalender

- 31-10-2019 t/m 06-11-2019
Schoolonderzoeken week 1


- 27-11-2019
Roostervrij - leerlingen vrij


- 20-12-2019 t/m 03-01-2020
Kerstvakantie


- 14-01-2020
Roostervrij - leerlingen vrij


- 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Voorjaarsvakantieยป Klik hier voor de volledige kalender

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia