Stage op het ReconCollege

De leerlingen van het ReconCollege stromen veelal uit op mbo-niveau en soms naar de havo. De school wil met de leerlingen niet enkel werken aan hun diploma, maar hen tevens gedegen voorbereiden op het vervolgonderwijs, en in het verlengde daarvan, op een plekje in de maatschappij

Veel leerlingen vinden het logischerwijs lastig om te beslissen welke opleiding ze willen doen, er is immers zoveel keuze. Daarnaast weten leerlingen niet altijd wat ze moeten verwachten op een beroepsopleiding en wat er van hen verwacht wordt. Om deze redenen lopen de leerlingen in het voorexamenjaar een snuffelstage. Zo kunnen ze ervaren hoe het is om een aantal dagen te werken en gericht opdrachten uit te voeren. Op deze wijze krijgen ze een goed beeld van het beroep en hoe dit zich verhoudt tot hun eigen vaardigheden en beperkingen.

Leerlingen op het ReconCollege kennen een medische achtergrond. Juist bij deze leerlingen is het belangrijk dat ze leren zelfstandig en zelfredzaam te zijn. De school vindt dit dan ook erg belangrijk en het stagelopen draagt daar binnen deze visie op uitstekende wijze aan bij. Ditzelfde geldt voor de ontwikkelingen van de sociale vaardigheden, waarin het stageadres, waar de leerling zich sociaal moet profileren, een belangrijke rol inneemt.

Stage in de middenfase

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs, doorlopen de leerlingen van de vmbo-afdeling van het ReconCollege in het laatste jaar in de middenfase een beroeps georiënteerde meeloopdag. De bedoeling is dat de leerling op deze dag een volledige werkdag mee loopt met een vader, moeder, zus, oom, neef, etcetera. Elke leerling moet meedoen aan deze meeloopdag, het is een verplichte stagedag.

Wij vinden deze meeloopdag erg belangrijk omdat het essentieel is dat leerlingen wennen aan het draaien van volledige werkdagen en dat ze inzicht verkrijgen in de vaardigheden en competenties die belangrijk zijn bij de uitvoering van verschillende beroepen. Het duurt immers niet heel lang meer voordat ze naar het mbo gaan en dat ze een vak gaan kiezen en uitoefenen

De betreffende leerlingen krijgen gedurende het schooljaar uitleg over deze meeloopdag. Daarbij zal ook gekeken worden naar de opdrachten die ze moeten maken tijdens / over deze dag. Deze opdrachten zullen bij elkaar worden becijferd binnen het vakgebied Nederlands. Deze opdrachten zullen binnenkort via Magister en op papier aan u en uw kind worden uitgereikt

Stage in de eindfase

De leerlingen van de vmbo-afdeling van het ReconCollege doorlopen in het vóórexamenjaar een beroeps georiënteerde snuffelstage. Deze stageperiode duurt 4 aaneengesloten schooldagen en zal plaatsvinden op nader te bekijken data. De stage, alsmede de opdrachten die hieraan gekoppeld zijn zullen gewaardeerd worden met een cijfer dat meetelt voor het schoolexamencijfer binnen het vakgebied Nederlands.

In de eerste periode van dit schooljaar ontvangen de leerlingen uitgebreide uitleg over de stageperiode en over opdrachten die ze moeten uitvoeren tijdens de stage. Het zoeken van een geschikte stageplek (bedrijf of instelling) wordt door de leerling en ouders, in overleg met de school, gedaan. De bedoeling is echter niet dat de leerlingen bij een familielid of kennis stage gaan lopen. Wij vinden het als school belangrijk dat de leerling zich professioneel en sociaal kan handhaven in een nieuwe situatie. Uiteraard is het belangrijk dat de stage zo mogelijk aansluit bij de keuze voor een vervolgopleiding.   

Als er een stageplek gevonden is, vindt er overleg plaats tussen het stageadres, de stagebegeleider vanuit school, de ouder(s) en de leerling. Hierin wordt besproken wat de werkzaamheden zijn, welke tijden aangehouden worden, hoe het vervoer vorm is gegeven  en hoe de begeleiding geregeld is. 

Tijdens de stage wordt een stagebezoek gepland, waarbij de stagebegeleider van school het stageadres bezoekt op een dag dat de leerling daar ‘aan het werk is’. 

Tijdens de stageperiode voert de leerling opdrachten uit ten behoeve van de stagemap. De leerling maakt ook reflectieverslagen en een uiteindelijk stageverslag. Deze verslagen en opdrachten worden gebundeld. Na de stageperiode vindt tevens een presentatie plaats over de stage. De presentatie en de ingevulde stagemap worden met een cijfer beoordeeld. Dit cijfer telt mee voor het schoolexamen Nederlands

 

cijfer telt mee voor het schoolexamen Nederlands.   

 

Kalender

- 31-10-2019 t/m 06-11-2019
Schoolonderzoeken week 1


- 27-11-2019
Roostervrij - leerlingen vrij


- 20-12-2019 t/m 03-01-2020
Kerstvakantie


- 14-01-2020
Roostervrij - leerlingen vrij


- 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Voorjaarsvakantie» Klik hier voor de volledige kalender

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia